Kullanım Şartları

AMAÇ VE KABUL

İşbu Kullanım Şartları, bu Web sitesi üzerinden kullanıma sunulan içerik de dahil olmak üzere, Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş. (bundan böyle “Adecco”, “biz” ve “bizlere”) tarafından işletilen adecco.com web sitesinin (“Web sitesi”) kullanımını (ve sadece siteye erişimini) düzenleme altına almaktadır. Web sitesine erişim sağlayan herkes (“siz”), Web sitesini ziyaret ettiği sırada yürürlükte olan bu Kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Bu Web sitesini kullanmakla, bu Kullanım Şartlarını ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi belirtmiş olmaktasınız. Bu Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız lütfen bu Web Sitesini kullanmaya son verin.

Web sitesi vasıtasıyla sizlere sunduğumuz içerik (“İçerik”), bu İçeriğe erişim sağladığınız her an kabul etmiş olacağınız özel koşullara (“Özel Koşullar”) tabi olabilir. Bu Kullanım Koşulları ile herhangi bir Özel Koşul arasında bir çatışma olması halinde, Özel Koşullar, işbu Kullanım Koşullarına nazaran geçerli olacaktır.

Web Sitesi, bir görüş veya tavsiye kaynağı veya sizlerle aramızda herhangi bir ticari ilişki kurma vasıtası olmadığı gibi böyle bir amaç da taşımamaktadır.

Web sitesini her ziyaret ettiğinizde işbu Kullanım Şartlarını, ilgili İçeriği kullandığınız her seferde de Özel Koşulları kabul etmiş oluyorsunuz.

Web sitesine erişim sadece geçici bir esastan sağlanmakta olup Web sitesinde sunduğumuz içeriği haber vermeksizin geri çekme veya değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız. Hatta zaman zaman Web sitesinin birtakım kısımlarına veya tüm Web Sitesine erişimi kısıtlayabiliriz.

Web Sitesinin herhangi bir zamanda ve herhangi bir süreyle tamamen veya kısmen kullanılamaz veya erişilemez olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Web sitesinin tarafınızdan kullanımına dair sorumluluğun sadece ve münhasıran size ait olduğunu ikrar ve gönüllü ve açık bir esastan kabul etmektesiniz.

Web sitesine erişim sağlamak için gereken tüm düzenlemelerin sorumluluğu size aittir. Web sitesine sizin İnternet bağlantınızı kullanarak erişim sağlayan herkesin bu Kullanım Koşullarından haberdar olup bunlara riayet etmesini sağlamak sorumluluğu da size aittir.

Bir kullanıcı kimliği kodu, şifre veya güvenlik prosedürlerimizin bir parçası halinde başka bir bilgi-birimi seçmeniz veya tarafınıza bu tür bilgilerin verilmesi halinde, bu bilgilere gizli bilgi muamelesinde bulunmalı ve bunları hiçbir şekilde üçüncü şahıslara açıklamamalısınız. Görüşümüze göre işbu Kullanım Şartlarındaki hükümlerin herhangi bir tanesine uymadığınızı tespit edersek, tarafınızdan seçilmiş veya tarafımızdan tahsis edilmiş olabilecek her türlü kullanıcı kimlik kodunu veya şifresini devre dışı bırakma hakkına sahibiz.

Web sitesini kullanırken, bizim veya iştiraklerimizin (“Adecco Grup Şirketleri”) imajına, menfaatlerine veya haklarına zarar verebilecek, Web Sitesine zarar verebilecek, kullanım dışı kalmasına veya aşırı yüklemeye neden olacak veya Web Sitesinin diğer kullanıcılar tarafından olağan şekilde kullanımını herhangi bir şekilde engelleyebilecek hiçbir eylemde bulunmayacaksınız.

Virüslerin varlığını tespit etmeye yönelik yeterli düzeyde makul güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bununla birlikte, İnternet üzerinde bilgisayar sistemleri için uygulanan mevcut güvenlik sistemlerinin hiçbirinin tamamen güvenilir olmadığını ve bu nedenle de bilgisayar sistemlerinizde (donanım ve yazılımınız) veya sistemlerinizde sakladığınız veri veya dosyalarınızda değişikliklere veya tahribe neden olabilecek nitelikte virüslerin veya diğer unsurların bulunmadığına dair garanti veremediğimizin farkındasınız.

İÇERİK

İçeriğin mümkün mertebe en iyi kalitede ve makul ölçülerde güncel olmasını sağlamaya gayret etmekteyiz. Bununla birlikte, bu İçeriğin kullanışlılığına, kesin bilgiler içereceğine, eksiksiz olacağına veya günümüzle alakalı olacağına dair garanti vermediğiniz gibi bu İçeriğin en güncel bilgileri yansıtacağına dair de herhangi bir garanti vermemekteyiz ve İçerikle ve Web Sitesiyle ilgili hiçbir yanlış, hata veya atlamadan dolayı ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluğu burada açıkça reddetmekteyiz.

İçeriğin Web sitesinde yer alması, hiçbir şekilde, personel alımı hizmetlerinin veya diğer türlü hizmetlerin verildiği manasına gelmemelidir. Adecco ve Adecco Grubu Şirketleri, İçeriği esas alarak vardığınız kararlarla ilgili her türlü sorumluluğu burada açıkça reddetmektedir.

TEKLİF YOKTUR

Web sitesinde verilen bilgiler, Adecco menkul kıymetlerinin satın alınması, elden çıkarılması veya alım satımının yapılıp herhangi bir işlem konusu yapılması yönünde bir teklif manasına gelmemektedir. Yatırımcılar, yatırımlarıyla ilgili kararlar verirken bu bilgilere itimat etmemelidir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Adecco olarak bizler, Web sitesindeki tüm içeriğin sahibi veya lisans vereni konumundayız. Web sitesinde gördüğünüz veya okuduğunuz her şey (örneğin resimler, fotoğraflar, çizimler, metinler, video klipler veya diğer materyaller), tüm dünyada, telif hakkı, tasarım, ticari marka ve sair fikri mülkiyet kanunlarıyla koruma altındadır. Web Sitesindeki ve İçerikteki fikri mülkiyet haklarının tümüne, sahibinin Adecco Grubu Şirketlerinden biri veya herhangi bir üçüncü şahıs olup olmadığına bakmaksızın, her zaman için saygı göstermelisiniz. Web sitesi üzerinden tarafınıza sunulanla haricinde hiçbir prosedür veya araç kullanarak herhangi bir İçeriği almamalı veya alma girişiminde bulunmamalısınız.

Bu Kullanım Şartları veya Web sitesini kullanıyor olmanız, hiçbir halükarda size, Web Sitesinde veya İçerikte burada veya herhangi bir Özel Koşulda tanınan hakların haricinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermemektedir. Bu nedenle, işbu Kullanım Koşullarında, herhangi bir Özel Koşulda izin verilmedikçe, yürürlükteki kanunlar uyarınca bunu yapma izniniz olmadıkça veya ilgili hakların sahibi tarafından açıkça izin verilmedikçe, Web Sitesinin veya İçeriğin hiçbir kısmını, herhangi bir şekilde, herhangi bir araç veya prosedür kullanarak çoğaltmanız, dönüştürmeniz, dağıtmanız, kamuoyuna sunmanız veya bunları kullanıma sunmanız, çıkartmanız, tekrar kullanmanız, başkalarına göndermeniz veya herhangi bir başka şekilde kullanmanız burada açıkça yasaklanmıştır.

LİNKLER VE LİNK VERME

Web sitesinde, bizimle herhangi bir bağlantısı olmayan üçüncü şahısların işlettiği diğer web sitelerine yönlendiren linkler yer alabilir.Üçüncü şahıslara yönlendiren bu linklerin yer alması, bu sitelerin tarafımızdan onaylandığı anlamına gelmemektedir. Web sitesinden link yoluyla yönlendirilen sitelerin tümünü incelemedik ve bu sitelerin veya çevrim dışı sayfalarının içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değiliz. Üçüncü şahıslara ait bu sitelere veya sair çevrim-dışı sayfalara yönlendiren herhangi bir linki takip etmeniz halinde tüm riskler tarafınıza aittir.

Üçüncü şahısların sitelerinden Web sitesine yönlendiren linkler için bizim önceden yazılı iznimizin alınması gerekmektedir.

KİŞİSEL BİLGİLER

Kişisel bilgilerinizin derlenmesi ve kullanımı, işbu Kullanım Şartlarına derç edilmiş olan Gizlilik Politikamıza tabidir.

GARANTİ YOKTUR, SORUMLULUK SINIRI

Web Sitesinin veya İçeriğin doğru, eksiksiz, hatasız veya güvenilir olacağına veya Web Sitesinin veya İçeriğin kullanımının üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğine dair herhangi bir beyan veya garantide bulunmamaktayız. Web Sitesinin veya İçeriğin fonksiyonel yönlerinin hatasız olacağına veya bunların kullanıma sunulduğu sunucuların virüslerden veya diğer zararlı bileşenlerden temiz olacağ4ına dair herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktayız. Web Sitesini veya İçeriği kullanmanızla ilgili riskler tarafınıza ait olup, Web sitesinde yer alan her şey “OLDUĞU ŞEKLİYLE” ve “KULLANILABİLİR OLDUĞU HALİYLE”, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ VERİLMEKSİZİN, tarafınıza sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların bize izin verdiği ölçüde, Web Sitesinin veya İçeriğin kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı, arızi, özel, gerçekleşmesi şarta bağlı veya diğer türlü hiçbir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacağız. Örneğin, ne tür bir eşlemde bulunulduğuna bakılmaksızın, kullanım kaybı, işin kesintiye uğraması, kar veya veri kayıplarından kaynaklanabilecek her türlü sorumluluğu burada reddetmekteyiz.

KULLANIM ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kullanım Şartlarında ileride yapacağımız her türlü değişiklik bu sayfada yayınlanacaktır.

GEÇERLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Kullanım Şartları, Türk hukukuna tabi olarak yorumlanıp uygulanacaktır. Web sitesini kullanmanız neticesinde ortaya çıkabilecek veya bu kullanımınızla ilgili her türlü talep ve iddianın çözümünde münhasıran yetkili mercilerin Türkiye’deki olağan mahkemeler olduğunu kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, işbu Kullanım Şartlarını ihlal etmeniz neticesinde ikamet ettiğiniz ülkenin veya başka bir ülkenin yetkili mahkemeleri nezdinde dava açma hakkımızı saklı tutmaktayız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşbu Kullanım Şartlarına dair sorularınız, yorumlarınız ve talepleriniz bizim için her zaman değerlidir ve Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş.’ye veya tr.info@adecco.com adresine gönderilmelidir.