ADECCO TÜRKİYE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

I. Giriş

Adecco Türkiye olarak kişisel verilerinizi önemsiyoruz!

İşbu aydınlatma metni, 7 Nisan 2016 tarih ve 29667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” veya “Kanun”) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (bundan sonra “Tebliğ”) uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş (bundan sonra “Şirket”) tarafından, çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlendiği süreçler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

II. Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçları ile vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ile yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler KVKK uyarınca veri sorumlusudur. İşbu aydınlatma metni kapsamında veri sorumlusu, İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. No:3 Kat:8 Ofis No:805 Kapı No:41 Şişli/İstanbul adresinde mukim Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş ‘dir.

III. İşlenen Kişisel Verileriniz, Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Verilerinizin İşlenme Amaçları ve KVKK Uyarınca Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aşağıdaki tabloda (Tablo – 1) yer alan kişisel verileriniz, fiziksel ve elektronik yöntemlerle toplanarak Şirket ile aranızdaki ilişkiniz doğrultusunda, tabloda yazılı amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde KVKK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriniz İşleme Amacımız Hukuka Uygunluk Sebebi
 • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz (Ad soyad, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, ehliyet bilgisi, adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası)
 • Müşterilere uygun çalışanların tespit edilmesi amacıyla çalışan adayı taramasının yapılması.
 • Potansiyel adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • CV havuzundan yararlanılarak müşterilerin taleplerinin karşılanması.
 • Hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi
 • KVKK madde 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 • KVKK madde 5/2-f: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması
 • Özlük Bilgileriniz (Ücret ve kazançlar)
 • Müşterilere uygun çalışanların tespit edilmesi amacıyla çalışan adayı taramasının yapılması.
 • Potansiyel adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • Hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi
 • KVKK madde 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 • KVKK madde 5/2-f: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.
 • Mesleki Deneyiminize İlişkin Veriler (CV, eğitim bilgisi, geçmiş iş deneyimi, referanslar, meslek bilgisi, mezuniyet bilgisi, sertifika ve eğitimler, görüşme notları ve aday değerlendirme formu)
 • Müşterilere uygun çalışanların tespit edilmesi amacıyla çalışan adayı taramasının yapılması.
 • Potansiyel adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • CV havuzundan yararlanılarak müşterilerin taleplerinin karşılanması.
 • Hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi
 • KVKK madde 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 • KVKK madde 5/2-f: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.
 • Finans Bilgileriniz (Maaş bilgileri)
 • Müşterilere uygun çalışanların tespit edilmesi amacıyla çalışan adayı taramasının yapılması.
 • Potansiyel adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi.
 • CV havuzundan yararlanılarak müşterilerin taleplerinin karşılanması.
 • Hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi
 • KVKK madde 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 • KVKK madde 5/2-f: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

IV. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

• Yurt İçi Aktarım

Yukarıdaki Tablo – 1’de sıralanan kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda (Tablo – 2) belirtilen amaçlar ve hukuka uygun sebepleri uyarınca; yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Aktarılan Kişisel Veriniz Aktarım Amacı Hukuka Uygunluk Sebebi Alıcı Grubu
 • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz (Ad soyad, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, ehliyet bilgisi, adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası)
 • Seçme ve değerlendirmenin Müşteriler tarafından gerçekleştirilmesi.
 • Şirketin idaresi, şirket politikalarının planlanması ve uygulanması.
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili tüm mevzuattan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi.
 • Hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi
 • KVKK madde 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 • KVKK madde 5/2-f: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.
 • Müşteriler
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
 • Özlük Bilgileriniz (Ücret ve kazançlar)
 • Seçme ve değerlendirmenin Müşteriler tarafından gerçekleştirilmesi.
 • Şirketin idaresi, şirket politikalarının planlanması ve uygulanması.
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili tüm mevzuattan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi.
 • Hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi
 • KVKK madde 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 • KVKK madde 5/2-f: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.
 • Müşteriler
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
 • Mesleki Deneyiminize İlişkin Veriler (CV, eğitim bilgisi, geçmiş iş deneyimi, referanslar, meslek bilgisi, mezuniyet bilgisi, sertifika ve eğitimler, görüşme notları ve aday değerlendirme formu)
 • Seçme ve değerlendirmenin Müşteriler tarafından gerçekleştirilmesi.
 • Şirketin idaresi, şirket politikalarının planlanması ve uygulanması.
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili tüm mevzuattan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi.
 • Hizmet sunulması süreçlerinin yönetimi
 • KVKK madde 5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 • KVKK madde 5/2-f: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.
 • Müşteriler
 • Yetkili Kurum ve Kuruluşlar

• Yurt Dışı Aktarım

Yukarıdaki Tablo – 1’de sıralanan kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda (Tablo – 3) belirtilen amaçlar uyarınca, açık rızanız dahilinde yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Aktarılan Kişisel Veriniz Aktarım Amacı Hukuka Uygunluk Sebebi Alıcı Grubu
 • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz (Ad soyad, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, ehliyet bilgisi, adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası)
 • Kişisel verilerin; müşterilere uygun çalışan önerilebilmesi amacıyla, bulut depolama, arşivleme, bilişim sistemlerinde saklanması.
 • KVKK madde 9/1: Açık Rıza
 • Outlook gibi sunucuları AB ve ABD’de bulunan tedarikçi uygulamaları
 • Talentrover gibi bulut depolama sistemleri
 • Özlük Bilgileriniz (Ücret ve kazançlar)
 • Müşterilere yönelik potansiyel adayların belirlenebilmesi ve bu adaylarla görüşmelerin sağlanabilmesi için kişisel verilerin; bulut depolama, arşivleme, bilişim sistemlerinde saklanması.
 • KVKK madde 9/1: Açık Rıza
 • Outlook gibi sunucuları AB ve ABD’de bulunan tedarikçi uygulamaları
 • Talentrover gibi bulut depolama sistemleri
 • Mesleki Deneyiminize İlişkin Veriler (CV, eğitim bilgisi, geçmiş iş deneyimi, referanslar, meslek bilgisi, mezuniyet bilgisi, sertifika ve eğitimler, görüşme notları ve aday değerlendirme formu)
 • Kişisel verilerin; müşterilere uygun çalışan önerilebilmesi amacıyla, bulut depolama, arşivleme, bilişim sistemlerinde saklanması.
 • Müşterilere yönelik potansiyel adayların belirlenebilmesi ve bu adaylarla görüşmelerin sağlanabilmesi için kişisel verilerin; bulut depolama, arşivleme, bilişim sistemlerinde saklanması.
 • KVKK madde 9/1: Açık Rıza
 • Outlook gibi sunucuları AB ve ABD’de bulunan tedarikçi uygulamaları
 • Talentrover gibi bulut depolama sistemleri

V. Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafaza Edilmesi ve İmhası

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca işlenecek ve her şekilde dava zamanaşımı süreleri başta olmak üzere yasalarca öngörülen sürelerin sonuna kadar muhazafa edilecektir. Yasal sürelerin sona ermesini takiben kişisel verileriniz, KVKK mevzuatına uygun olarak muhafaza edildikleri elektronik ve fiziki ortamlardan silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

VI. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Nedeniyle Sahip Olduğunuz Haklarınız

KVKK’nun 11.maddesi uyarınca “ilgili kişi” sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sahip olduğunuz bazı haklar mevcuttur. Bunlar:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve işleme faaliyetlerinin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve silinme veya yok edilme halinde işbu hususun ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı olarak işlendiğinin tespiti halinde bu nedenle uğradığınız zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda belirtilen haklarınız doğrultusunda ilgili taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket bünyesinde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak tarafıma iletmeniz gereklidir. Talebinizin tarafımıza ulaşmasını takiben öncelikle kimlik doğrulaması sağlanacak ardından da talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yerine getirilecektir.

İletişim Bilgileri:

İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. No:3 Kat:8 Ofis No:805 Kapı No:41 Şişli/İstanbul

KVKK@adecco.com

ADECCO ÇALIŞAN ADAYI – KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” veya “Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş (bundan sonra “Şirket”) tarafından, özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesi ve paylaşılması hakkında tarafıma tam ve açık bir aydınlatma yapıldığını; , İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. No:3 Kat:8 Ofis No:805 Kapı No:41 Şişli/İstanbul adresinde mukim Adecco Hizmet ve Danışmanlık A.Ş ‘nin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin (bundan sonra “Aydınlatma Metni”) tarafıma tebliğ edildiğini; işbu Aydınlatma Metni’ni okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

Tarafıma yapılan aydınlatma doğrultusunda; Şirket ile paylaştığım kişisel verilerimin Şirket tarafından; Aydınlatma Metni’ninde yer alan ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmak üzere yurt dışına aktarılmasına

 • Onay veriyorum.
 • Onay vermiyorum.