GTCI 2017_Press Release


2017 KÜRESEL YETENEK REKABETÇİLİĞİ ENDEKSİ, YETENEK VE TEKNOLOJİ ÜZERİNDE ODAKLANIYOR:
İSVİÇRE, SİNGAPUR VE İNGİLTERE BAŞI ÇEKİYOR

İLK KÜRESEL ŞEHİRLER SIRALAMASI BAŞLATILDI: KOPENHAG, ZÜRİH, HELSİNKİ VE SAN FRANCİSCO EN ÜST SIRALARDA YER ALIYOR
 
Fontainebleau (Fransa), Singapur, Zürih, 16 Ocak 2017: Dünya İşletme Okulu INSEAD, bugün Küresel Yetenek Rekabetçiliği Endeksinin (GTCI) dördüncü baskısını yayınladı. Adecco Grubu ve Singapur Sosyal Sermaye Liderlik Kurumu ile ortaklaşa hazırlanan GTCI, ülkelerin yetenek alanındaki rekabetçilik kabiliyetini ölçen bir yıllık karşılaştırma raporudur. 

GTCI, ülkelerin yetenek geliştirme, cezbetme ve elinde tutma becerisini ölçüyor ve karar vericilerin yetenek rekabetçiliğini arttırmaya yönelik stratejiler geliştirebilmeleri için bir kaynak sağlıyor. GTCI’nin bu dördüncü baskısının ana teması, Yetenek ve Teknoloji: İşin Geleceğini Şekillendirmek başlığını taşıyor.

2017 raporu, teknolojik değişimin yetenek rekabetçiliği üzerindeki etkilerini araştırıyor ve tüm düzeylerdeki işlerin yerine makinelerin geçmeye devam etmesine rağmen, teknolojinin de yeni fırsatlar yaratmaya devam ettiğini ileri sürüyor. Buna karşılık, insanların ve kuruluşların teknoloji bilgi birikimi (know-how), çalışanların becerileri, esneklik ve işbirliğinin başarının anahtarları olduğu ve yatay ağların yeni liderlik normu olarak hiyerarşilerin yerini aldığı bir çalışma ortamına adapte olmaları gerekecek. Hükümetlerin ve ticari alandaki oyuncuların amaca uygun eğitim sistemleri ve çalışma piyasası politikalarını geliştirmek için birlikte çalışmaları gerekli. 

İsviçre ve Singapur, GTCI 2017’de ilk sıralarda yer alıyor; ve ilk 10’da dört Kuzey ülkesi var (İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç). İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Üst sıralarda yer alan ülkeler, ekonominin ihtiyaçlarını karşılayan eğitim sistemleri, esneklik, hareket kabiliyeti ve girişimciliği destekleyen istihdam politikaları ve paydaşların iş dünyası ve hükümetle yüksek düzeyde bağlanırlığı gibi kilit özellikleri paylaşıyorlar.

Bu sonuçlar üzerine yorum yapan INSEAD Dekanı Ilian Mihov, şunları söyledi: “Bu dördüncü baskıyla GTCI raporu, ilk başlatıldığında amaçladığımız uluslararası tanınmışlık düzeyine açıkça ulaşmış bulunuyor. Bu yılın raporunda, ‘teknoloji ve yetenek’ üzerinde odaklanılarak, dünya ekonomisinin gelecek yıllarda karşılaşacağı en zorlayıcı sorunlardan bazıları vurgulanıyor ve bir taraftan yeni nesillere inandıkları değerleri yansıtan bir dünyada yaşama ve çalışma olanağı sunulurken, diğer taraftan yeni iş fırsatlarının yaratılması ve sürdürülebilir büyümenin birleştirilmesi gerekliliğinin altı çiziliyor. Raporda vurgulandığı üzere, eğitim bu bir dizi karmaşık hedefe ulaşmakta temel rol oynamaya devam edecek. Bu, INSEAD’in bir yetenek ve liderlik sağlayıcısı olarak üstlendiği rolü tamamen oynamayı planladığı bir macera.”

INSEAD’de Küresel Endeksler Baş Direktörü ve raporun yardımcı editörü olan Bruno Lanvin, şu yorumda bulundu: “Teknoloji, her zaman için muhteşem bir şekilde olmasa da, yaşama ve çalışma şekillerimizi değiştiriyor: yaygın internet, bağlantılı nesneler (otomatik arabalar, vb.) ve günlük tabanda uzak yerlerden çalışan sanal ekiplerin ortaya çıkışı giderek artmış ve neredeyse “görünmez” hale gelmiştir. İş dünyasını bu kadar derinden etkilemelerinin sebeplerinden biri de budur. Buna karşılık, Mark Twain’i başka sözcüklerle yorumlayacak olursak ‘işin ölümüyle ilgili haberler, büyük ölçüde abartılıyor’: yeteneklerin hazır bulunurluğu ve yetenek rekabetçiliği, hangi ekonomilerin teknolojik gelişmeleri iş yaratma becerisine dönüştürme yarışında ön sıralarda yer alacağını büyük ölçüde belirleyecek.”

INSEAD’de Shell Kürsüsü İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Fahri Profesörü ve Küresel Yetenek Rekabetçiliği Endeksinin Akademik Direktörü ve yardımcı editörü Paul Evans, şunları söyledi: “Rutin çalışmanın yerini algoritmalar ve makineler alıyor; fakat bu, bağlantılı, yenilikçi işler için yeni fırsatlar yaratıyor. Fakat fabrika çağından kalma okul sistemimiz, çocuklarımızı yaratıcılık ve projelerden ziyade, rutin çalışmaya hazırlıyor; aynı zamanda insanların yaşamları boyunca birçok kariyere sahip olacakları bir dünyada ihtiyaç duyulan öğrenmeyi öğrenme anlayışını geliştirmeyi de ihmal ediyor.” 

Adecco Grubu İcra Kurulu Başkanı Alain Dehaze ise şu sözleri söyledi: “Otomasyon ve yapay zekanın hızlı gelişimi, günümüzde yaşama ve çalışma şeklimizde oluşan en güçlü değişikliklerin kaynağıdır. Geçiş çok sallantılı olacaktır; bu nedenle hükümetler ve iş dünyası tedbir almalıdır. Doğru teknik ve çalışan becerilerini ve değişikliğe adapte olma kabiliyetini sağlamak için, eğitim sisteminde acil reformlar yapılması gereklidir. Çok kariyerli gerçeklik artık standart hale geldiğinden, işçiler kendilerini yaşam boyu öğrenmeye adayarak, istihdam edilebilirliklerini arttırmalıdır. Aynı zamanda istihdam politikaları işverenlerin esneklik ihtiyacını sosyal korumayla birleştirmelidir. Yalnızca birlikte çalışarak, zorluklara karşılık verebilir ve çalışmanın gücünü ortaya çıkarıp refahı arttırabiliriz.” 

Sosyal Sermaye Liderlik Kurumunun CEO’su Su-Yen Wong şunları söyledi: “Teknoloji, çalışmanın doğası ve yapısı üzerinde derin bir etkiye sahip. Çalışmanın sürekli bir evrim geçirdiği bu dijital çağda, yalnızca en yüksek düzeyde teknik yeterliliklere sahip çalışanlara değil, aynı zamanda işini öğrenme ve yeniden öğrenme kabiliyetine sahip olan çalışanlara büyük önem veriliyor. Çoğu çalışan, kendilerini yeniden keşfetmezlerse, teknolojik ve yapısal işsizlikle karşı karşıya kalacak. Beşeri sermayenin gücünden yararlanmak için, hükümetler ve şirketler işgücüne bir sürekli öğrenme kültürünü aşılamalı ve aynı zamanda gelecek için doğru beceri gruplarına sahip olmayan bireylerin becerilerini yeniden geliştirmelerine yardımcı olmalıdır.”
 
Başarılı dönüşümsel değişim büyük olasılıkla güçlü ekosistemlerin bulunduğu yerlerde meydana geleceğinden, şehirler ve bölgeler yetenek rekabetçiliği konusunda yol gösteriyor. Şehirler ve bölgeler, genellikle bulundukları ülkelerden daha yüksek mali bağımsızlık ve ekonomik büyüme oranları sergiliyorlar, yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanabiliyorlar ve daha hızlı karar alma ve yenilikçi marka oluşturma kabiliyetlerine sahip olma eğilimi gösteriyorlar. Şehirleri yetenek mıknatıslarına dönüştüren dinamikleri daha ayrıntılı olarak incelemek amacıyla bu yıl, ortaklar ilk Küresel Şehirler Yetenek Rekabetçiliği Endeksini (GCTCI) başlattı.

GCTCI’nin ilk baskısı, ilk sırada Kopenhag ve onu izleyen Zürih ve Helsinki başta olmak üzere, 46 şehri kapsıyor. San Francisco ve Los Angeles, sırasıyla 4. ve 8. sırada olmak üzere, ilk 10’da yer alan iki Amerikan şehri. Sırasıyla 12. ve 19. sırada yer alan Sidney ve Singapur, Asya-Pasifik bölgesinde başı çekiyor. Şehirlerin yetenek performansı bir çok açıdan ölçülmüş olsa da, ilk onda yer alan şehirlerin tümü, yüksek yaşam kalitesi, yüksek bağlanırlık ve yüksek düzeylerde uluslararası açılım ve kariyer fırsatlarını bünyesinde barındırıyor.

Küresel Şehirler Yetenek Rekabetçiliği Endeksi 2017 Sıralamaları: İlk On

1 Kopenhag    
2 Zürih  
3 Helsinki   
4 San Francisco   
5 Gothenburg    
6 Madrid
7 Paris
8 Los Angeles
9 Eindhoven
10 Dublin

Raporun GCTCI ile ilgili bu özel bölümünün yazarı Bruno Lanvin, şunları vurguluyor: “Bu yıl sunulan ilk GCTCI versiyonu, hiç şüphesiz önümüzdeki yıllarda önemli iyileştirmelerden geçirilecek olmasına karşılık, yeteneğin yalnızca ülkeden ülkeye değil, genellikle ulusal sınırlar genelinde şehirden şehre hareket ettiği bir dünyanın canlı bir resmini sunuyor. Dolayısıyla şehirler, yetenek rekabeti ortamında küresel oyuncular olarak ortaya çıkıyor; ilk GCTCI sıralamaları, San Francisco, Madrid veya Paris gibi mega şehirlerin liderler arasında yer almasına karşılık; Kopenhag, Zürih, Gothenburg veya Dublin gibi daha küçük şehirlerin hafife alınmaması gereken rakipler olduklarını gösteriyor. Bu şehirler, yetenekli kişilerin mükemmel kariyer fırsatları, iyi bağlanırlık (geniş bant ve ulaşım) özellikleri ve hem kendileri hem de aileleri için yüksek yaşam kalitesine sahip olabilecekleri şehirler.”

Endeksteki ülkeler analiz edildiğinde, aşağıda özetlendiği gibi birçok model ve trend ortaya çıkıyor:

• Teknoloji ve hiper bağlanırlık, çalışmanın mahiyetini değiştiriyor: bu faktörler, demografik, ekonomik ve sosyal faktörlerle birlikte, daha bağımsız ve dağınık bir işgücünün doğmasına sebep oluyorlar. Çalışmanın geleneksel (maaşlı) istihdama dayandığı bir ortamdan ABD ve Avrupa’daki çalışan nüfusun %30’unun serbest çalışan olarak çalıştığı bir ortama doğru kaydığımızdan, esneklik çağımızın parolası. 

• Otomasyonun ötesinde düşünmeliyiz: her şey sadece teknolojiyle ilgili değil. Toplum, örgütler, kariyerler, eğitim ve istihdam alanlarında çok derin bir dönüşüm geçiriyoruz. Organizasyonlar, daha düz ve birbiriyle bağlantılı hale geliyor; sonuçlar ve işbirliği, yetki ve hiyerarşinin yerini alıyor; ve ‘çoklu kariyer’ norm haline geldi.

• Yenilikçilik giderek daha çok işbirliğine dayandığından, teknik beceriler ARTI sosyal/proje yetkinliği, yeni yetenek profili için hayati önem taşıyor. Yaşadığımız dünya tahmin edilemez olduğundan, genç insanlar yaratıcılık, problem çözme ve iletişim becerilerinin yanı sıra, ‘öğrenmeyi öğrenme’ becerisi ile de donatılmalıdır. Müfredatlar, çıraklık/stajyerlik sistemleri gibi işe dayalı eğitim fırsatlarını kapsayan deneyimsel ve proje bazlı yaklaşımlardan oluşmalıdır. Çoklu kariyer çağında ayrıca yaşam boyu öğrenme, vazgeçilmez bir zorunluluktur. 

• Eğitim ve işgücü piyasası politikaları, dönüşümsel değişimin ana zorluklarıdır: hükümet, iş ve eğitim kurumları arasındaki işbirliği, eğitim sisteminin hızlı reformunu sağlamak ve işgücü piyasası esnekliğini sosyal korumayla birleştiren istihdam politikalarını tasarlamak için kritik önem taşır.

• GCTCI’nin ilk (beta) versiyonu, şehirlerin yetenek konusunda nasıl rekabet ettiğine dair olağandışı bir resim sunmaktadır: GCTCI’de üstün performans gösteren şehirler arasında çok sayıda küçük şehir yer almaktadır (7/10 şehrin nüfusu 400,000 kişiden azdır); üstün performans gösteren şehirler, her iki dünyanın da en iyi özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır (yüksek yaşam kalitesiyle birleşen uluslararası açılım ve kariyer fırsatları); ve dikkate değer sayıda İskandinav şehri (3), yetenekleri cezbetmeye ve elde tutmaya yönelik ortak stratejilerden faydalanarak, ilk 5 ‘e girmeyi başarmıştır.

Küresel Yetenek Rekabetçiliği Endeksi hakkında daha fazla bilgi almak ve raporun tamamını indirmek için, lütfen www.gtci2017.com adresini ziyaret edin.
 
Güncellemeler için takip edeceğiniz twitter adresi: #GTCI
GTCI 2017 raporunu indirebileceğiniz adres: link
GTCI 2017 İnfografiğini indirebileceğiniz adres: link
GTCI 2017 Video grafiğini izleyebileceğiniz adres: link

Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıda belirtilen birimle iletişim kurun:
Adecco Grubu Basın Bürosu
Press.office@adecco.com veya +41 (0) 44 878 87 87 - www.adecco.com
 
 

 

INSEAD – Dünya için İşletme Okulu Hakkında
Dünyanın önde gelen ve en büyük yüksek lisans işletme okullarından biri olarak INSEAD, insanlar, kültürler ve düşünceleri yaşamları değiştirmek ve kuruluşları dönüştürmek üzere bir araya getiriyor. Bir küresel bakış açısı ve kültürel çeşitlilik, eğitim ve araştırmalarımızın tüm yönlerine yansıtılmaktadır. Avrupa (Fransa), Asya (Singapur) ve Orta Doğudaki kampüsleriyle INSEAD’in iş eğitimi ve araştırmaları, üç kıtaya yayılmaktadır. 40 ülkeden 145 tanınmış öğretim görevlimiz, MBA, Executive MBA (Yöneticiler için İşletme) özel yüksek lisans dereceleri (Finans Yüksek Lisansı, Yöneticiler için Danışmanlık ve Değişim Koçluğu Yüksek Lisansı) ve Doktora programlarımızda yıllık 1,400’ü aşkın yüksek lisans katılımcısına ders vermektedir. Ayrıca her yıl 11,000’den fazla sayıda yönetici, INSEAD’in yönetici eğitimi programlarına katılmaktadır. INSEAD’in üç kampüsümüzdeki programlarına ek olarak; INSEAD, Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu (Philadelphia ve San Francisco); Chicago yakınlarında bulunan Northwestern Üniversitesi’ndeki Kellogg İşletme Okulu; Washington DC’deki Johns Hopkins Üniversitesi/SAIS ve New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi’ndeki Teachers Koleji; ve Cambridge, Massachusetts’teki MIT Sloan Yönetici Geliştirme Okulu ile akademik ortaklıklara katılmaktadır. Asya’da INSEAD, Pekin’de bulunan Tsinghua Üniversitesi’ndeki Ekonomi ve İşletme Okulu ve Şanghay’daki Çin Avrupa, Uluslararası İşletme Okulu (CEIBS) ile işbirliği yapmaktadır. INSEAD, 2012’de açılan multidisipliner Sorbonne Üniversitesinin bir kurucu üyesidir ve ayrıca Brezilya’daki Fundação Dom Cabral ile de birlikte çalışmaktadır. INSEAD, Avrupa’da Fontainebleau kampüsündeki ilk MBA (işletme lisansı) sınıfının 1960’ta mezun olmasıyla birlikte, uluslararası işletme eğitiminin bir öncüsü haline geldi. 2000’de INSEAD, Asya kampüsünü Singapur’da açtı. Ve 2007’de okul, Orta Doğuda bir ortaklığa başladı ve Abu Dabi kampüsünü resmi olarak 2010’da açtı. Dünya genelinde ve geçtiğimiz yirmi otuz yıl boyunca INSEAD, en ileri düzeyde araştırmaları yürütmeye ve işletme liderlerine dünyanın herhangi bir yerinde çalışma bilgi ve birikimi ile duyarlılığını kazandırmaya yönelik tüm programlarımız genelinde yenilikçiliği sağlamaya devam etmiştir. Bu temel değerler, gerçekten de “Dünyanın İşletme Okulu” haline gelebilmemizi sağlamıştır. INSEAD’in MBA programı, Financial Times tarafından 2016’da 1 numaralı program olarak derecelendirilmiştir.
INSEAD hakkında daha fazla bilgi için, bkz. http://www.insead.edu/.

Basın için iletişim bilgileri:
Avrupa ve Asya: Sophie Badré Tel: +33 1 60 72 45 26 / E-posta: sophie.badre@insead.edu
Avrupa: Julia Irrgang Tel +33 1 60 72 93 34 / E-posta: julia.irrgang@insead.edu
Asya: Aileen Huang Tel: +65 67995552 / E-posta: aileen.huang@insead.edu
          Cheryl Ng Tel: +65 64077234 / E-posta: cheryl.ng@insead.edu
Orta Doğu: Zeina Sleiman Tel + 971 2 6515320 / E-posta: zeina.sleiman@insead.edu

Adecco Grubu Hakkında
İsviçre, Zürih merkezli Adecco Grubu, dünyanın lider işgücü çözümleri sağlayıcıdır. Dünya genelinde 60 ülke ve bölgede yaklaşık 5,100 şubesi ve 33,000’den fazla tam zamanlı çalışanıyla, Adecco Grubu her gün yaklaşık 700,000’in üzerinde kişiyi müşterilerimizle buluşturarak, çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Sunulan hizmetler, geçici personel temini, işe kalıcı yerleştirme, kariyer geçişi ve yetenek geliştirme ve ayrıca dış kaynaklı hizmet temini ve danışmanlık gibi geniş kategorilere girmektedir. Adecco Grubu, Fortuna Global 500 listesinde yer alan bir şirkettir.
Adecco Group AG, İsviçre’de tescil edilmiş olan (ISIN: CH0012138605) ve İsviçre Borsasında SIX listesinde (ADEN) işlem gören bir şirkettir.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıda belirtilen birimle iletişim kurun:
Adecco Grubu Basın Bürosu
Press.office@adecco.com veya +41 (0) 44 878 87 87 - www.adecco.com

Sosyal Sermaye Liderlik Kurumu (HCLI) Hakkında
Sosyal Sermaye Liderlik Kurumu (HCLI), beşeri sermaye ekosisteminde bir toplayıcı ve nötr oyuncu rolü görmektedir. HCLI, iş, hükümet ve akademi dünyasından çeşitli bakış açılarını ve sesleri bir araya getirmek konusunda benzersiz bir kabiliyet sergilemekte ve Asya’nın anlaşılması, Asya’da başarıyla iş yapılması ve bunun Asya için liderlik ve beşeri sermaye stratejileri üzerindeki etkileri konusunda fikir liderliği ve içgörüler sunmaktadır. Yürüttüğü çalışmalarla Kurum, Asya’da yöneticilik konusunda güçlü bir anlayışa sahip küresel liderler yetiştirmeyi ve aynı zamanda Asyalı liderlerin küresel ölçekte yönetme kabiliyetini geliştirmeyi amaçlamaktadır. HCLI, Singapur Çalışma Bakanlığı (MOM), Singapur’un Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) ve Singapur İşletme Üniversitesi (SMU) arasında kurulan stratejik bir ortaklıktır.
Daha fazla bilgi için, lütfen bkz.:www.hcli.org


 
 
  • Adecco , İşkur’un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.
  • 4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.
  • Adecco Türkiye GAN Küresel İşbaşında Eğitim Ağı Üyesidir
  • 2012 © Adecco Türkiye