GAN TÜRKİYE Açılış ve İmza Töreni 25 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da düzenlendi.


Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişari Komitesi (BIAC) tarafından ILO’nun desteği ile 2013 yılında kurulmuştur.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan GAN’ın Sekretaryası Cenevre’de bulunmaktadır. GAN Yönetim Kurulu Üyeleri Uluslararası Şirketlerin Üst Düzey Yöneticilerinden oluşmaktadır.

3 Temel Prensip

Şirketlerin işbaşında eğitime katılım ve destek konusundaki taahhütlerinin ve görünürlüğünün güçlendirilmesi,

İşbaşında eğitim konusundaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,

Bilgi paylaşımını, ortaklıkları güçlendirmek ve uluslararası işbirliklerini artırmak için küresel ve ulusal düzeyde kurulan ağların desteklenmesi.

2015

GAN TÜRKİYE Açılış ve İmza Töreni 25 Şubat 2015 tarihinde Antalya’da düzenlendi.

GAN TÜRKİYE’nin Amaçları;

Kaliteli işbaşında eğitim programları ve uygulanan iyi örneklerin paylaşılması,

Gençler için işbaşında eğitimin geliştirilmesi ve desteklenmesi,

Yerel düzeyde beceri uyumsuzluklarının engellenmesi,

Ulusal politikalara etkide bulunulması için paydaşlarla işbirliği yapılmasıdır.

GAN TÜRKİYE’nin İşleyişi;

GAN TÜRKİYE’de şirketlerin temsiliyeti «işbaşında eğitim elçisi» sıfatıyla, şirket yöneticileri (CEO) tarafından yapılacaktır. Faaliyetler ise uzmanlar düzeyinde yürütülecektir.

Ağ Konfederasyonumuz tarafından koordine edilecek olup, önceliklerinin tespitinde ve faaliyetlerin yürütülmesinde temel rol  üye şirketlerindir.

GAN TÜRKİYE’nin Şirketlere Faydaları;

İyi uygulama örneklerini içeren bilgilere özel erişim,

Şirketlerin, gençlerin istihdamının teşviki konusundaki katkılarının tanıtılması ve görünürlüğünün sağlanması,

Ortaklıklar kurma potansiyeli sunulması,

Ulusal Ağlara üyelik, aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti olarak görülebilmesi,

GAN TÜRKİYE web sitesinde isimleri yer alan üyelerin tanınırlığının artması.


 
 
  • Adecco , İşkur’un denetiminde 26.12.2013 tarihli 442 No’lu lisans sahibi özel istihdam bürosudur.
  • 4904 sayılı iş kanunu gereği iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin edilemez ve ücret alınamaz.
  • Adecco Türkiye GAN Küresel İşbaşında Eğitim Ağı Üyesidir
  • 2012 © Adecco Türkiye